// IFAD:

IFAD TS A/S´ persondatapolitik

Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet. Vi har derfor udarbejdet datapolitikker, der sikrer, at vi behandler dine personoplysninger forsvarligt og i henhold til persondataforordningen (General Data Protection Regulation - GDPR).

 

Når IFAD TS A/S opbevarer personlige oplysninger, så gør vi dette for at drive vores virksomhed og opfylde vore kontraktlige og juridiske forpligtelser.

 

  • Du kan læse om IFAD TS A/S´ privatlivspolitik her (>)

  • Du kan læse mere om vores cookie-politik her (>) og mere om brugen af cookies her (>)

  • Du kan læse mere om dine rettigheder her (>)

  • Du kan læse mere om sociale medier her (>)

 

 

Henvendelser

Spørgsmål vedrørende ovennævnte kan rettes til IFADs persondatakonsulent på info@ifad.dk

 

 

IFAD TS A/S´ Personal Data Policy

Protecting your personal information is our highest priority. We have therefore developed data policies that ensure that we process your personal information properly and in accordance with the General Data protection Regulation (GDPR).


When IFAD TS A/S stores personal information, we do this to run our business and fulfill our contractual and legal obligations.

 

  • You can read more about IFAD TS A/S´ privacy policy here (>)

  • You can read more about our cookie policy here (>) and more about use of cookies here (>)

  • You can read more about the data subject´s rights here (>)

  • You can read more about social media here (>)

 

 

Inquiries

Questions regarding the above can be addressed to our Personal Data Protection Consultant at  info@ifad.dk